Forhold

Kontraktspartner

På grunnlag av disse generelle vilkårene og betingelsene (GTC) er det en avtale mellom kunden og greenco GmbH, representert ved Jakob Kasprowiak & Marc Schlömann (adresse: Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth; handelsregister: Bayreuth; handelsregisternummer: HRB6315 ; mva-identifikasjonsnummer: DE305072659), heretter referert til som leverandøren, er kontrakten inngått.

Kontraktsemne

Denne kontrakten regulerer salg av nye varer fra området / områdene med online handel med varer av alle slag, spesielt te og te tilbehør, via leverandørens nettbutikk. For detaljer om det respektive tilbudet henvises det til produktbeskrivelsen på tilbudssiden.

konklusjon

Kontrakten inngås kun i elektroniske forretningstransaksjoner via butikksystemet. Tilbudene som presenteres representerer en ikke-bindende invitasjon til å sende inn et tilbud gjennom kundeordren, som leverandøren deretter kan godta.

Bestillingsprosessen for inngåelse av kontrakten består av følgende trinn i butikksystemet:

 1. Valg av tilbud i ønsket spesifikasjon (størrelse, farge, antall)
 2. Plasser tilbudet i handlekurven
 3. Godta vilkårene (hake)
 4. Trykk på knappen 'Checkout'
 5. Skriv inn fakturerings- og leveringsadressen
 6. Valg av fraktmetode
 7. Valg av betalingsmåte
 8. Trykk på knappen 'bestill med plikt til å betale'
 9. Bekreftelses-e-post om at bestillingen er mottatt

Kontrakten avsluttes når ordrebekreftelsen er sendt.

Bevaring av tittelen

De leverte varene forblir leverandørens eiendom til de er betalt i sin helhet.

Reservasjoner

Leverandøren forbeholder seg retten til ikke å tilby den lovede tjenesten i tilfelle tjenesten ikke er tilgjengelig.

Priser, fraktkostnader, returkostnader

Alle priser er sluttpriser og inkluderer lovpålagt merverdiavgift. I tillegg til de endelige prisene kommer det tilleggskostnader avhengig av fraktmetode, som vises før bestillingen sendes. For en bestilling fra et beløp på 29,90 € i Tyskland og fra et beløp på 49,95 i Østerrike belastes ingen fraktkostnader. Ellers vil et fraktgebyr på €4,90 innen Tyskland og €4,90 for Østerrike bli belastet. For alle andre land innenfor EU er fraktgebyret alltid €9,90. Utenfor EU €12,90

Dersom det foreligger en angrerett og denne benyttes, bærer kunden kostnadene ved returen. Frakten skjer med DHL.

betalingsbetingelser

Kunden har kun følgende muligheter for betaling: PayPal, kredittkort (Visa & Master Card), Klarna SOFORT overføring, Klarna kjøp på konto. Andre betalingsmetoder tilbys ikke og vil bli avvist.
Fakturabeløpet vil bli samlet inn av leverandøren ved direkte belastning på grunnlag av autoriseringsautorisasjonen fra kunden fra hans spesifiserte konto. Når du bruker en sperretjeneste / betalingstjenesteleverandør, gjør dette leverandøren og kunden i stand til å behandle betalingen mellom hverandre. Forvaltertjenesten / betalingstjenesteleverandøren videresender kundens betaling til leverandøren. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettstedet til den respektive tillitsvalgtjenesten / betalingstjenesteleverandøren. Ved betaling med kredittkort må kunden være kortholder. Kredittkortet belastes etter at bestillingen er plassert. Betaling forfaller fra fakturadato uten fradrag. Ved forskuddsbetaling må fakturabeløpet overføres innen 3 virkedager. Fakturering skjer elektronisk via e-post.

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, vi tilbyr følgende betalingsalternativer.

 • Faktura: Betalingsperioden er 14 dager fra utsendelse av varene / billetten /, eller, i tilfelle andre tjenester, levering av tjenesten. Du finner faktureringsbetingelsene her.
 • Umiddelbart: Kontoen din blir belastet umiddelbart etter at du har lagt inn bestillingen.

Bruken av betalingsmåtene faktura, leiekjøp og autogiro krever en positiv kredittsjekk. I den forbindelse videresender vi dataene dine til Klarna med det formål å adressere og kredittsjekker som en del av kjøpsinitieringen og behandlingen av kjøpekontrakten. Vær oppmerksom på at vi bare kan tilby deg de betalingsmåtene som er tillatt basert på resultatene av kredittkontrollen. Du finner mer informasjon og Klarnas bruksvilkår her, Du kan få generell informasjon om Klarna her. Dine personlige opplysninger blir behandlet av Klarna i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter og i samsvar med informasjonen i Klarnas forskrifter for databeskyttelse behandlet.

leveringsvilkår

Varene vil bli sendt umiddelbart etter mottak av bestillingen.
Forsendelsen skjer i snitt etter 1 dag. Gründeren forplikter seg til å levere den 5. dagen etter mottakelse av bestillingen. Standard leveringstid er 3 dager, med mindre annet er angitt i varebeskrivelsen. Leverandøren sender bestillingen fra sitt eget lager så snart hele bestillingen er på lager der.
Hvis leverandøren ikke er ansvarlig for en permanent hindring for levering, særlig force majeure eller manglende levering av sin egen leverandør, selv om en tilsvarende sikringstransaksjon ble inngått i god tid, har leverandøren rett til å trekke seg fra en kontrakt med kunden . Kunden vil bli informert umiddelbart og mottatte tjenester, spesielt betalinger, blir refundert.

garanti

Forbrukere har rett til en lovbestemt rett til erstatningsansvar for mangler i samsvar med de relevante bestemmelsene i den tyske borgerloven (BGB) for de tilbudte tjenestene.

Angrerett og kundeservice

Avbestillings

uttak

Du har rett til å trekke seg i løpet av fjorten dager uten å gi en grunn til denne kontrakten.


Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra dagen

 • I tilfelle en salgskontrakt: som du eller en tredjepart som er oppkalt av deg, som ikke er transportøren, har eller har tatt i bruk de siste varene.
 • I tilfelle en kontrakt for flere varer som forbrukeren har bestilt som en del av en enkelt ordre, og som leveres separat: som du eller en tredjepart som er navngitt av deg som ikke er transportør, har eller har tatt i bruk de siste varene .
 • I tilfelle en kontrakt for levering av varer i flere delforsendelser eller stykker: der du eller en tredjepart som er oppkalt av deg som ikke er transportør, har eller har tatt den siste delforsendelsen eller den siste delen i besittelse.
 • I tilfelle en kontrakt for regelmessig levering av varer over en spesifisert tidsperiode: som du eller en tredjepart som er oppkalt av deg, og som ikke er transportør, har eller har tatt den første varen i besittelse.

Hvis flere alternativer kommer sammen, er den siste tiden avgjørende.

For å utøve angreretten din må du informere oss (greenco GmbH, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post). ). Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk. Du finner skjemaet her.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den rimelige standardleveransen som tilbys av oss har ), som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok melding om at du sa opp denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg; I ingen tilfeller vil du bli belastet noen gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har ført bevis for at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er tidligere.

Du må returnere varene til greenco GmbH, Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth eller overlate dem til oss umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene.

Du trenger bare å betale for noe redusert verdien av varene, hvor verdien tapet skyldes en nødvendig for å fastslå arten, egenskaper og funksjon av godshåndtering.

Slutten av tilbakekall

Haftungsausschluss

Krav om skader fra kunden er ekskludert, med mindre annet er angitt av følgende grunner. Dette gjelder også leverandørens representanter og vikaragenter dersom kunden reiser krav om erstatning mot dem. Dette inkluderer ikke krav om erstatning fra kunden på grunn av personskade, lemmer, helse eller vesentlige kontraktsforpliktelser som nødvendigvis må oppfylles for å oppnå kontraktsmålet. Dette gjelder heller ikke erstatningskrav etter grovt uaktsomt eller forsettlig pliktbrudd fra leverandøren eller dennes juridiske representant eller stedfortredende agent.

Språk, jurisdiksjon og gjeldende lov

Kontrakten blir utarbeidet på tysk. Den videre implementeringen av kontraktsforholdet skjer på tysk. Forbundsrepublikken Tysklands lov gjelder eksklusivt. For forbrukere gjelder dette bare i den grad dette ikke begrenser lovbestemmelsene i det landet der kunden har bosted eller fast bosted. Juridisk sted for tvister med kunder som ikke er forbrukere, juridiske personer under offentlig rett eller spesialfond etter offentlig rett er leverandørens sete.

Privacy

I forbindelse med igangsetting, inngåelse, behandling og reversering av en kjøpekontrakt på grunnlag av disse vilkårene, samler, lagrer og behandler leverandøren data. Dette skjer innenfor rammen av lovbestemmelsene. Leverandøren videreformidler ikke personlige data om kunden til tredjeparter, med mindre han er juridisk forpliktet til det eller kunden har gitt sitt uttrykkelige forhåndssamtykke. Hvis en tredjepart brukes til tjenester i forbindelse med behandling, vil bestemmelsene i Federal Data Protection Act overholdes. Dataene som kommuniseres av kunden via bestillingen vil bare bli behandlet for å opprette kontakt innenfor rammen av kontraktsbehandling og bare for det formålet som kunden gjorde dataene tilgjengelige. Dataene blir bare videreført til rederiet som er ansvarlig for å levere varene etter behov. Betalingsdataene blir gitt videre til kredittinstituttet bestilt med betalingen. Hvis leverandøren har oppbevaringsperioder av kommersiell eller skattemessig art, kan lagring av noen data ta opptil ti år. Under besøket i leverandørens internettbutikk blir anonymiserte data, som ikke tillater at det trekkes noen konklusjoner om personlige data og ikke er ment, spesielt IP-adresse, dato, tid, nettlesertype, operativsystem og besøkte sider, logget. På forespørsel fra kunden vil personopplysningene bli slettet, korrigert eller blokkert i samsvar med lovbestemmelsene. En gratis informasjon om alle personopplysningene til kunden er mulig. For spørsmål og forespørsler om sletting, rettelse eller blokkering av personopplysninger samt innsamling, behandling og bruk, kan kunden kontakte følgende adresse:
greenco GmbH, Jakob Kasprowiak, Marc Schlömann Bahnweg 3a, 95448 Bayreuth, info(at)matcha-magic.de

Krenkelsesklausul

Ineffektiviteten av en bestemmelse i disse vilkårene har ingen innvirkning på effektiviteten til de andre bestemmelsene.